Witamy na stronach firmy ZiP Soft

Na rynku od 1993 roku

Firma ZiP Soft specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług informatycznych przeznaczonych dla szerokiej gamy odbiorców, niezależnie od ich wielkości, obszaru działalności oraz lokalizacji geograficznej. Misją firmy jest tworzenie oraz wdrażanie niezawodnych i przyjaznych rozwiązań informatycznych, dopaso­wanych do konkretnych potrzeb klientów.

Odbiorcami naszych usług i produktów są firmy małego i średniego sektora, instytucje publiczne, placówki edukacyjne oraz osoby prywatne. Mamy dużą praktykę we współdziałaniu z urzędami admini­stracji publicznej, nabytą w okresie wieloletniej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu, zdobytemu w różnych dziedzinach informatyki, z powo­dzeniem oferujemy naszym klientom rozwiązania dostosowane do ich rzeczywistych, indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych. W realizacji szerokiego spektrum projektów wykorzystujemy zarówno własne rozwiązania autorskie jak i aplikacje komercyjne oraz opro­gra­mo­wanie open source. Zakres naszej oferty obejmuje:

Serwisy internetowe

Projektowanie i realizacja serwisów internetowych - od prostej strony typu wizytówka, po rozbudowany system umożliwiający samodzielne zarządzanie treścią (CMS). Etapy tworzenia serwisu obejmują m.in. opracowanie projektu graficznego, przygotowanie komponentów programowych, opracowanie struktury serwisu i jego zawartości, obróbkę materiałów graficznych. Oferujemy także bieżącą aktualizacją serwisu. Więcej »

Biuletyny Informacji Publicznej

Tworzenie i redagowanie Biuletynów Informacji Publicznej instytucji wykonujących zadania publiczne. Implementacje te spełniają wszystkie wymagania techniczne określone w rozporządzeniach MSWiA. Tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się na bazie autorskiego systemu zarządzania treścią BIP i obejmuje opracowanie jego struktury i zawartości merytorycznej. Dodatkowo oferujemy nadzór techniczny oraz pełnienie funkcji administratora. Więcej »

Aplikacje internetowe

Tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych umożliwiających zdal­ne przetwarzanie informacji za pośrednictwem dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową - komputera osobistego, laptopa, netbooka, palmtopa (PDA) a nawet telefonu komórkowego. Nasza oferta obejmuje również wdrażanie istniejących rozwiązań komercyjnych oraz open source, a także nadzór techniczny i admini­stracyjny nad ich funkcjonowaniem. Więcej »

Szkolenia

Organizowanie profesjonalnych szkoleń z zakresu obsługi systemów zarządzania treścią opracowanych przez nas serwisów internetowych, Biuletynów Informacji Publicznej, aplikacji internetowych oraz autorskich programów edukacyjnych. Przeprowadzamy również szkolenia doty­czące wdrażania i użytkowania oprogramowania open source, Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów, w małych grupach, w sposób dostosowany do poziomu zaawansowania słuchaczy. Więcej »

Programy komputerowe

Projektowanie, realizacja i produkcja oprogramowania komputerowego adresowanego do indywidualnych użytkowników oraz placówek edu­kacyjnych. Multimedialne programy edukacyjne Dyktando i Dyktando Sieciowe ułatwiają naukę polskiej ortografii i interpunkcji. Przeznaczone są zarówno dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia, nauczycieli, jak i pasjonatów próbujących swych sił w konkursach ortograficznych. Więcej »